het Kadaster

Het kadaster vormt een rijke bron van gegevens. Niet alleen kunt u daarin vinden welke huizen uw voorouders in bezit hadden – en natuurlijke ook andere bezittingen, zoals landerijen –, maar ook wijst het vaak de weg naar notariële akten, die dan soms complete inboedels weergeven.
Kortom, het loont voor genealogen vaak zeer de moeite om het kadaster te raadplegen, ook al is dat soms niet altijd even gemakkelijk.
Het boekje uit de reeks Cahiers voor Lokale en Regionale Geschiedenis met de titel Dorpsgeschiedenis: bewoning en bewoners van Walburg Pers (1992) kan een goede gids voor u zijn.
Van Wormer is de OAT (Oorspronkelijke Aanwijzende Tafel) geheel gedigitaliseerd, maar helaas nog niet op de computer in de studiezaal van het Streekarchief beschikbaar.
De leggers van het kadaster zijn tot omstreeks 1900 raadpleegbaar in het Streekarchief, compleet met bijbehorende kadastrale tekeningen.

kist in het gemeentehuis van Wormer

Kistje in het gemeentehuis van Wormer


Bij de voormalige rijksarchieven kan men de digitale versie van het kadaster - "digilegger" - raadplegen. Daarin is het volledige kadaster van 1832-1985 raadpleegbaar. Er zijn ook indexen aanwezig.
Dit kadasterprogramma - thans "Kadaster Archiefviewer" genaamd - is ook in het Waterlands Archief te Purmerend te raadplegen.

huidige situatie (2018)

www.planviewer.nl

In Wormer zijn 5 secties, met in totaal 5.691 percelen.
Op 27 maart 2009 zijn deze nieuw gevormde secties digitaal in het Kadaster opgenomen.
Sectie A bestaat uit 310 percelen, sectie E uit 125, sectie F uit 2868, sectie G uit 1626 en sectie J uit 762 percelen.
sectie A (deel van oude sectie A)sectie E (= oude sectie E)sectie F (deel van oude sectie F)
sectie G (deel van oude sectie A + oude sectie B + oude sectie C)sectie J (deel van oude sectie F)