Jisperweg

uitbreidingsplanraadsbesluit
--


Afbeelding in het tijdschrift "De Zaan" van 26 februari 1930.