plaatsen van huizen aan het Oosteinde

wegsloot bij raadhuis
De wegsloot in het oostelijk deel van de dorpsstraat ter hoogte van het raadhuis.

Wormerland kapt aan het Oosteinde 52 bomen

Noordhollands Dagblad, editie Zaanstreek, van 25 mei 2019

Koos Reitsma

Het Oosteinde in Wormer, met links de groenstrook met bomen. (foto Wim Egas)

Wormer - De gemeente Wormerland heeft opdracht gegeven om langs het Oosteinde in Wormer enkele tientallen bomen te kappen.
Dat gebeurt tussen 24 en 26 juni, is de bedoeling. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het om diverse soorten vruchtdragende bomen, zoals prunus, meidoorn, els, meel bes en sierpeer.

Om hoeveel gaat het precies?
"In totaal worden 52 bomen gekapt."

Waarom worden ze gekapt?
„Een aantal bomen is in matige tot slechte conditie en moet daarom gekapt worden. Daarnaast hebben bewoners van het Oosteinde ons gevraagd of de bomen verwijderd kunnen worden. Als de vruchtdragende bomen in bloei staan, geven ze overlast voor de auto's die daar geparkeerd staan."

Vindt er nieuwe aanplant plaats, ter compensatie?
"Ja, de kap wordt gecompenseerd. Er komen ongeveer 25 nieuwe bomen voor in de plaats."

Waar komen die?
„Die komen in dezelfde groenstrook langs het Oosteinde te staan. Het gaat om niet-vruchtdragende bomen."

Waarom worden er minder geplaatst dan er stonden?
„We plaatsen niet hetzelfde aantal bomen weer terug, omdat dat de kwaliteit van de nieuwe bomen ten goede komt. Ze krijgen meer ruimte. Minder bomen laten ook meer licht door."

Wat voor bomen zijn het?
„Bij de nieuwe bomen gaat het om Perzisch ijzerhout, ofwel parrotia persica, en om platanen. Die laatste sluiten aan op de bestaande rij met platanen aan het Oosteinde."