Raamsteeg

ONA 6114, akte 144

De hoek van de Raamsteeg en de Spuistraat in 1968 op een foto van het Stadsarchief Amsterdam met links de bakkerij van de weduwe Rekers op nummer 274 en rechts Galerie d'Eendt op nummer 272.
Op nummer 272 was in 1846 de koekbakkerij van Frans Deters gevestigd.
144.
Hendrik Steenbergen ter Eene
&
Gerrit Drost ter andere zijde
de comparanten alhier en te Amsterdam woonachtig doch nu beide alhier present
En verklaarde hij comparant ter eener verkocht, en hij comparant ter andere zijdegekocht te hebben,
Een koekebakkers Stand te Amsterdam op de hoek van de Nieuwezijds Achterburgwal en Raamsteeg, met alle desselvs gereedschappen en verdere aanhoorigheedens en dat voor de zomma van sestien honderd guldens vrij geld en zonder enige korting, en verder onder deeze conditie dat 't gemelde verkocht zal worden aanvaard primo augustus 1796, en den comparant ter andere zijde gehouden en verplicht zal voor zijn reekening te neemen de huurpenningen van 't huis waar de gemelde koekebakkers Stand geplaatst is, van primo November 1796 af, en den comparant ter eenre, daar van te zullen indemneeren en bevrijden tot naarkoming van 't geen vast staat verbinden de comparanten wederzijds hunne personen en goederen als na rechten.
Gepasseerd te Zaandam voornoemd in pręsentie van Tamis Duijvis en Willem Sommelijn als getuigen.


Na de demping van de gracht langs de Nieuwezijds Achterburgwal in 1867 werd de straat Spuistraat genoemd.


Hendrik Steenbergen had begin 1794 de koekbakkerij in de Oostzijde van Zaandam gekocht van Cornelis Arendsz Kaskes.